Grypa ptaków -HPAI


Zawiadomienie
o stwierdzeniu 11 ogniska grypy ptaków u drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. (04.07.2023 r.)


Zawiadomienie
o stwierdzeniu 6-7 ogniska grypy ptaków u drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. (22.05.2023 r.)


Zawiadomienie
o stwierdzeniu czwartego ogniska grypy ptaków u drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. (15.05.2023 r.)


Zawiadomienie
o stwierdzeniu 57-58 ogniska grypy ptaków u drobiu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (23.03.2023 r.)


Zawiadomienie
o stwierdzeniu 56 ogniska grypy ptaków u drobiu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (28.02.2023 r.)


Zawiadomienie
o stwierdzeniu 55 ogniska grypy ptaków u drobiu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (23.02.2023 r.)


Zawiadomienie
o stwierdzeniu 53-54 ogniska grypy ptaków u drobiu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (20.02.2023 r.)


Zawiadomienie
o stwierdzeniu 44-52 ogniska grypy ptaków u drobiu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (14.02.2023 r.)


Zawiadomienie
o stwierdzeniu piątego ogniska grypy ptaków u drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. (13.02.2023 r.)


Zawiadomienie
o stwierdzeniu czwartego ogniska grypy ptaków u drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. (11.02.2023 r.)


Zawiadomienie
o stwierdzeniu trzeciego ogniska grypy ptaków u drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. (09.02.2023 r.)


Zawiadomienie
o stwierdzeniu drugiego ogniska grypy ptaków u drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. (08.02.2023 r.)


Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca stwierdzenia w dniach 4-5
lutego 2023 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dwóch ognisk wysoce
zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu. (06.02.2023 r.)


Zawiadomienie
o stwierdzeniu pierwszego ogniska grypy ptaków u drobiu na terenie województwa warmińskomazurskiego
(06.02.2023 r.)


KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NIDZICY

W związku ze zbliżającym się okresem sprzyjającym zachorowaniu ptaków na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy przypomina, że przypadki padnięć dzikiego ptactwa, w szczególności wodnego i drapieżnego np. gęsi białoczelnych, gęgawych, zbożowych, łabędzi czarnych, niemych, krzyżówek, cyraneczek, mew, myszołowów, sokołów, świstunów, krukowatych należy zgłaszać Inspekcji Weterynaryjnej w Nidzicy.


Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu pierwszego ogniska grypy ptaków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (27.01.2020 r.)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.


APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii


Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 3 grudnia 2016r. w godzinach wieczornych, potwierdzono wystąpienie pierwotnego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie gęsi, liczącym w dniu próbkobrania 600 sztuk ptaków. Gospodarstwo, w którym stwierdzono ognisko choroby, znajduje się w gminie Deszczno (powiat gorzowski, województwo lubuskie).

Badanie laboratoryjne próbek pobranych od ptaków z tego gospodarstwa, zostało wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. grypy ptaków w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

Służby weterynaryjne wdrożyły w ww. gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina wszystkim hodowcom drobiu, w szczególności posiadającym gospodarstwa położone w pobliżu zbiorników wodnych, że z uwagi na występujące zagrożenie zakażenia drobiu wirusem grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa, powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji, minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

– zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków;

– nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,

– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne;

– stosować maty dezynfekcyjne w wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób. .

Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z obowiązującym prawem, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że nie stwierdzono, aby podtyp wirusa grypy (H5N8) powodował zakażenia u ludzi, jednakże zalecane jest ścisłe przestrzeganie podstawowych zasad higieny w sytuacji kontaktu z drobiem lub dzikimi ptakami.


Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u dzikich ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u dzikich ptaków na terytorium Polski.

Obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) podtypu H5N8 potwierdzono w próbkach zbiorczych pobranych od 5 padłych dzikich kaczek i 1 mewy. Zwłoki ptaków (łącznie znaleziono ok. 50 sztuk padłych ptaków) znaleziono w pobliżu zbiornika wodnego Dąbie (gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie).

Powyższy przypadek HPAI został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym, w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach (wyniki otrzymane w dniu 5 listopada 2016 r.). Zwłoki ptaków zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Wykrycie grypy ptaków podtypu H5N8 u ptaków dzikich nie powoduje utraty statusu państwa wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Jednocześnie wszyscy hodowcy drobiu, w szczególności posiadający gospodarstwa położone w pobliżu zbiorników wodnych powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

– zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

– nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne;

Ponadto, hodowcy powinni notyfikować do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, urzędowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.