Komunikaty

ROZPORZĄDZENIE NR 22
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 18 lipca 2023 r.

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego


Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wychodząc naprzeciw konsumentom przygotował poradniki zawierające  praktyczne wskazówki, którymi warto kierować się podczas robienia zakupów produktów spożywczych oferowanych do sprzedaży w okresie wakacyjnym.


DECYZJA STWIERDZAJĄCA
warunkową przydatność wody do spożycia
w wodociągu sieciowym w Napierkach (2023.06.15)


UWAGA!
 
W dniach 17-26 maja 2023 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.PORADNIK DLA KONSUMENTA

Produkty, po które sięgamy przed świętami wielkanocnymi (03.04.2023)

 

OŚWIADCZENIE
podmiotu działającego na rynku pasz do Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnieniu wymogów rozporządzenia Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz. (17.03.2023)


Zawiadomienie
o stwierdzeniu na terenie województwa warmińskomazurskiego choroby wymienionej w pkt 14 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 ze zm.) grypy ptaków.
 (06.02.2023 r.)


Rozporządzenie Nr 4 Wojewody W-M z dnia 20 stycznia 2023r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.


PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

Jak wybierać produkty spożywcze podczas zakupów przedświątecznych.


Powiatowy Lekarz Weterynarii ogłasza nabór :


Powiatowy Lekarz Weterynarii ogłasza nabór :


Powiatowy Lekarz Weterynarii ogłasza nabór :


Powiatowy Lekarz Weterynarii ogłasza nabór :


Informacja o naborze na stanowisko:

 


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na:  „Zakup samochodu osobowego” (24.10.2022)

Załączniki do pobrania

NAZWA PLIKU DATA PUBLIKACJI ROZMIAR
Specyfikacja do zaproszenia do składania ofert na zakup samochodu osobowego 2022-10-24 19 KB
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 2022-10-24 24 KB
KLAUZULA INFORMACYJNA 2022-10-24 22 KB

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

„Jakość handlowa mięsa i przetworów mięsnych w zakresie znakowania”


Rozporządzenie Nr 22 Wojewody W-M z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. (30.08.2022 r.)


Stawki opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną – nadzór nad ubojem świń na użytek własny w tym badanie w kierunku włośni. (18.08.2022 r.)


Stawki opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną – badanie mięsa zwierząt łownych w kierunku włośni. (18.08.2022 r.)


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r.


Rozporządzenie nr 17 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zamknięcia przejść dla zwierząt znajdujących się w pasie drogowym drogi S7 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.


Ogłoszenie
o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu nidzickiego na 2022 r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy w związku z art. 16 ust.l pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz. 306) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia (09.06.2022)

Załączniki do pobrania

NAZWA PLIKU DATA PUBLIKACJI ROZMIAR
Zgłoszenie wstępnej gotowości. 2022-06-09 24 KB

Ogłoszenie
o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu nidzickiego na 2022 r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy w związku z art. 16 ust.l pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz. 306) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności  urzędowych w ramach umowy zlecenia. (25.04.2022)


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu  mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór  świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”(22.04.2022)


Rozporządzenie Nr 15 W W-M z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. (31.03.2022)


BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE ORAZ CZIPOWANIE DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Osoby przyjeżdżające z terytorium Ukrainy ze zwierzętami niespełniającymi wszystkich wymagań mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko wściekliźnie oraz czipowania zwierząt w następujących zakładach leczniczych

po uprzednim kontakcie telefonicznym:

Przychodnia Weterynaryjna Amigo-Vet
ul. Kościuszki 36
13-100 Nidzica
Tel: 89 523 56 06
Tel. kom.: 606 106 027


 

Ogłoszenie
o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu nidzickiego na 2022 r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy w związku z art. 16 ust.l pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz. 306) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności  urzędowych w ramach umowy zlecenia. (14.03.2022)

Załączniki do pobrania

NAZWA PLIKU DATA PUBLIKACJI ROZMIAR
Zgłoszenie wstępnej gotowości. 2022-03-14 24 KB

ZARZĄDZENIE NR 3/2022
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NIDZICY
z dnia 28 lutego 2022 r.
uchylające zarządzenie w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi
interesantów i organizacji pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w
Nidzicy w okresie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii

(02.03.2022)


Rozporządzenie Nr 13 W W-M z dnia 18.02.2022r. zmieniające rozporządzenie ws. odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. (18.02.2022)


Zaproszenie do składania ofert na: 

„Remont łazienki i korytarza w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nidzicy ul. Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica”

Załączniki do pobrania

NAZWA PLIKU DATA PUBLIKACJI ROZMIAR
Formularz ofertowy 2022-02-03 130 KB

Rozporządzenie nr 8 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (20.01.2022 r.)


Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów i organizacji pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nidzicy (25.01.2022 r.)


Rozporządzenie nr 5 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (18.01.2022 r.)


Zalecenia w postępowaniu z żywymi rybami przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej (10.12.2021)


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy ogłasza nabór lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia na terenie powiatu nidzickiego.   (30.11.2021 r.)


Zaproszenie nr 2 do składania ofert na:

„Remont nawierzchni Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, ul Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica”


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 86015 z dnia 15 października 2021 r. na stanowisko: Inspektor weterynaryjny 


Zaproszenie do składania ofert na:

„Remont nawierzchni Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, ul Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica”


KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NIDZICY

W związku ze zbliżającym się okresem sprzyjającym zachorowaniu ptaków na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy przypomina, że przypadki padnięć dzikiego ptactwa, w szczególności wodnego i drapieżnego np. gęsi białoczelnych, gęgawych, zbożowych, łabędzi czarnych, niemych, krzyżówek, cyraneczek, mew, myszołowów, sokołów, świstunów, krukowatych należy zgłaszać Inspekcji Weterynaryjnej w Nidzicy.


Rusza Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie w związku z ASF (03.08.2021 r.)Informacje o rodzaju, liczbie i wynikach kontroli urzędowych zrealizowanych w powiecie nidzickim w 2020 roku.


Rozporządzenie nr 12 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w  sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie gminy Iłowo-Osada


Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Główny Księgowy
Do spraw: finansowo – księgowych i administracyjnych ds. finansowo- księgowych i administracyjnych (09.12.2020)


Ogłoszenie o naborze lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia na terenie powiatu nidzickiego. (23.11.2020)

 – załącznik do ogłoszenia (Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej) (23.11.2020)


Rozporządzenie nr 14 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie postępowania ze zwłokami dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego


Rozporządzenie nr 15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego


INFORMACJA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy informuje, iż z dniem 17 lipca 2020 roku opublikowana została Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1053 z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli
w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Link do decyzji:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1053&from=PL

Ww. decyzja zmienia zasięg obszaru ochronnego oraz obszaru objętego ograniczeniami
w związku z niedaleką odległością przypadków ASF do granicy z obszarem ochronnym.

W woj. warmińsko mazurskim

 • obszar objęty ograniczeniami został powiększony poprzez włączenie:

– części gminy Kozłowo położonej na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Rączki – Kownatki – Gardyny w powiecie nidzickim

Link do mapy ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/


Zagrożenie COVID-19– informacja dla rolników, plantatorów.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy informuje, iż badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz zwierząt łownych są prowadzone przez wyznaczonych lekarzy.  

(02 czerwiec 2020 r.)


OGRANICZENIE WIZYT W BIURZE INSPEKTORATU

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku w wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. poz. 566)  wykonywanie zadań przez powiatowy inspektorat weterynarii w Nidzicy ogranicza się do :

 1. Wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
 2. Wykonywania określonych zadań w sposób minimalizujący bezpośrednią obsługę interesantów;

Mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy zwraca się z prośbą o kontaktowanie się z biurem inspektoratu przede wszystkim drogą telefoniczną 089 625 25 15  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nidzica.piw@wetgiw.gov.pl


OCHRONA DANYCH ODOBOWYCH


KOMUNIKAT

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy

w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u zwierzęcia dzikiego – nietoperza


WYKAZ RZEŹNI PRZYJMUJĄCYCH ZWIERZĘTA PO UBOJU Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 853/2004 (1.04.2019)


Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią (11.02.2019)


INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

w sprawie realizacjina terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych(BVD MD)w stadach bydła (22.11.2018)


Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności (29.10.2018)


Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej (17.09.2018 r.)


Ogłoszenie o zbędnym składniku majątku trwałego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nidzicy  – (19.01.2018 r.)


APEL do hodowców zwierząt gospodarskich


APEL Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy w związku wystąpieniem 1 i 2 ogniska ASF u dzików na terenie województwa Warmińsko-mazurskiego


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków


Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków


APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii


Komunikat prasowy dotyczący wyznaczenia dwudziestego dziewiątego i trzydziestego ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. Są to dwudzieste dziewiąte i trzydzieste ognisko choroby u świń domowych od początku występowania ASF w Polsce (tj. od 17 lutego 2014 r.), a szóste i siódme w bieżącym roku.

ASF stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych dnia 10 czerwca 2017 r. z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w gospodarstwach, w których utrzymywano:

– 6 świń (gmina Leśna Podlaska, powiat bialski, województwo lubelskie);

– 3 świnie (gmina Konstantynów, powiat bialski, województwo lubelskie).

Oba gospodarstwa są położone w obszarach zagrożenia (obszary określone w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE).

W gospodarstwach, w których wyznaczono ogniska ASF, wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.


Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków

 Główny Lekarz Weterynarii przekazuje, iż w dniu 3 lutego br., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych:

 • od jednego padłego łabędzia krzykliwego, którego zwłoki znaleziono w pobliżu miejscowości Czepielin, w gminie Mordy (powiat siedlecki, województwo mazowieckie) – czterdzieste wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii przekazuje, iż w dniu 4 lutego br., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w w/w Instytucie, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych:

 • od trzech padłych łabędzi, których zwłoki znaleziono w pobliżu Jeziora Kierskiego w Poznaniu (powiat Poznań, województwo wielkopolskie) – czterdzieste pierwsze wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 39. 40. 41. 42. i 43. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że trzydzieste dziewiąte ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 93902 sztuki ptaków (kury nioski), położonym w gminie Oleśnica (powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 3 lutego 2017 r. z PIW-PIB w Puławach.

Czterdzieste ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 20 sztuk drobiu (kury, kaczki, gęsi), położonym w gminie Zarzecze (powiat przeworski, województwo podkarpackie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 3 lutego 2017 r. z PIW-PIB w Puławach.

Czterdzieste pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 49635 sztuk drobiu (indyki), położonym w gminie Mosina (powiat poznański, województwo wielkopolskie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 3 lutego 2017 r. z PIW-PIB w Puławach.

Czterdzieste drugie ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 19815 sztuk drobiu (kaczka pekin), położonym w  gminie Grabów nad Prosną (powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 4 lutego 2017 r. z PIW-PIB w Puławach.

Czterdzieste trzecie ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 15270 sztuk drobiu (indyki), położonym w gminie Gietrzwałd (powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 4 lutego 2017 r. z PIW-PIB w Puławach. Jest to 2 ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwach wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.

Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności stosowania przepisów zawartych w obowiązującym od dnia 28 grudnia 2016 r. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091).


Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 35 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu trzydziestego piątego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu w Polsce.

Trzydzieste piąte ognisko wyznaczono w gospodarstwie, w którym utrzymywanych było 2471 sztuk brojlerów indyczych, położonym w gminie Gietrzwałd (powiat olsztyński, województwo warmińsko – mazurskie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 28 stycznia 2017 r. z PIW-PIB w Puławach.

Jest to pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w województwie warmińsko – mazurskim.

Służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności stosowania przepisów zawartych w obowiązującym od dnia 28 grudnia 2016 r. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091).


OBOWIĄZKOWE ŚWIADECTWA ZDROWIA DLA ŚWIŃ PRZEMIESZCZANYCH DO MIEJSCA POŁOŻONEGO NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 1. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy .
 2. Załącznik nr 1 – lista Urzędowych Lekarzy Weterynarii uprawionych do wystawiana świadectw zdrowia na terenie powiatu nidzickiego.
 3. Rozporządzenie MRiRW z dn. 25 października 2016 r zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 32. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że trzydzieste drugie ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 72 sztuki ptaków (kaczki, kury, gęsi, indyki, gołębie, struś), położonym w miejscowości Popielarnia (gmina Wiskitki, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 18 stycznia 2017 r. z PIW-PIB w Puławach. Jest to pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu w województwie mazowieckim.
Służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.
Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności stosowania przepisów zawartych w obowiązującym od dnia 28 grudnia 2016 r. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091).


Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków – 23.01.2017

 

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje, iż w dniu 20 stycznia br., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych:

 • od łabędzia niemego, z grupy 40 padłych ptaków (łabędzi niemych), których zwłoki znaleziono  w gospodarstwie rybackim w miejscowości Nieciszów (gmina Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie) – dziesiąte wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.
 • od padłego łabędzia niemego, którego zwłoki znaleziono w parku Stanisława Tołpy we Wrocławiu (powiat Wrocław, województwo dolnośląskie) – jedenaste wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.
 • od padłego łabędzia niemego, którego zwłoki znaleziono na zamarzniętym zbiorniku wodnym Bagry Wielkie w Krakowie (powiat Kraków, województwo małopolskie) – dwunaste wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce

W dniu 21 stycznia br. na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych:

 • od łabędzia niemego, z grupy 6 padłych ptaków (łabędzi niemych), których zwłoki znaleziono w miejscowości Kantorowice-Żwirownia (gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski, województwo opolskie) – trzynaste wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce
 • od padłej kaczki krzyżówki, której zwłoki znaleziono w miejscowości Wiskitki (gmina Wiskitki, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie) – czternaste wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia 171, 172, 173, 174, 175 i 176 przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia sto siedemdziesiątego pierwszego, sto siedemdziesiątego drugiego, sto siedemdziesiątego trzeciego, sto siedemdziesiątego czwartego, sto siedemdziesiątego piątego i sto siedemdziesiątego szóstego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski.

Sto siedemdziesiąty pierwszy przypadek stanowią zwłoki pięciu dzików znalezione w pobliżu miejscowości Chojnowo (gmina Trzcianne, powiat moniecki, województwo podlaskie), w odległości ok. 71 km od granicy polsko – białoruskiej.
Od padłych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 12 stycznia 2017 r.). Zwłoki dzików zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Sto siedemdziesiąty drugi przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Zabuże (gmina Sarnaki, powiat łosicki, województwo mazowieckie), w odległości ok. 14 km od granicy polsko – białoruskiej.
Od odstrzelonego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 12 stycznia 2017 r.). Tusza odstrzelonego dzika została unieszkodliwiona pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Sto siedemdziesiąty trzeci przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Stare Hołowczyce (gmina Sarnaki, powiat łosicki, województwo mazowieckie), w odległości ok. 11 km od granicy polsko – białoruskiej.
Od odstrzelonego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 12 stycznia 2017 r.). Tusza odstrzelonego dzika została unieszkodliwiona pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Sto siedemdziesiąty czwarty przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Horoszki Małe (gmina Sarnaki, powiat łosicki, województwo mazowieckie), w odległości ok. 10 km od granicy polsko – białoruskiej.
Od odstrzelonego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 12 stycznia 2017 r.). Tusza odstrzelonego dzika została unieszkodliwiona pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Sto siedemdziesiąty piąty przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Dobryń Mały (gmina Zalesie, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości ok. 12 km od granicy polsko – białoruskiej.
Od padłego dzika pobrano próbkę do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 14 stycznia 2017 r.). Zwłoki dzika zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Sto siedemdziesiąty szósty przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Hołowczyce Kolonia (gmina Sarnaki, powiat łosicki, województwo mazowieckie), w odległości ok. 19 km od granicy polsko – białoruskiej.
Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 14 stycznia 2017 r.). Zwłoki dzika zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.