Pracownicy PIW Nidzica

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy

lek. wet. Jarosław Wydrachowski

z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy

dr n. wet. Jolanta Muszak


Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji:

Mariola Wytrążek – starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Katarzyna Podgórska – starszy inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

Grażyna Sobotko – inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Wiktoria Komoszyńska – kontroler weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności


Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt:

Jolanta Muszak – z-ca PLW w Nidzicy

Weronika Wiktorzak – inspektor weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dobrostanu

Kazimierz Dzido – starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Alicja Telicka – starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Kamila Bożek – inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Monika Czarzasta – inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt


Zespół ds. finansowo – księgowych:

Joanna Rakoczy – główny księgowy

Anna Kuźbik – starszy specjalista ds. finansowo – księgowych

Magdalena Melkowska – specjalista ds. kadr i płac

Referat ds. administracyjnych

Magdalena Moszczyńska – specjalista ds. administracyjnych

Paweł Usiądek – informatyk


Ewa Moszczyńska – radca prawny