Pracownicy PIW Nidzica

Jarosław Wydrachowski

powiatowy lekarz weterynarii


Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji:

Mariola Wytrążek – starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Katarzyna Podgórska – starszy inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

Grażyna Sobotko – inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Wiktoria Komoszyńska – kontroler weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności


Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt:

Jolanta Muszak – z-ca PLW w Nidzicy

Kazimierz Dzido – starszy inspektor weterynaryjny ds. kontroli identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dobrostanu zwierząt

Alicja Telicka – starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Kamila Bożek – inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Monika Czarzasta – inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt


Zespół ds. finansowo – księgowych i administracyjnych:

Joanna Rakoczy – główny księgowy

Anna Kuźbik – starszy referent księgowy

Magdalena Melkowska – specjalista ds. kadr i płac

Magdalena Moszczyńska – referent ds. administracyjnych


Ewa Moszczyńska – radca prawny


Paweł Usiądek – samodzielne stanowisko do spraw informatycznych