Pracownicy PIW Nidzica

Wojciechowski Witold

Powiatowy Lekarz Werterynarii


Muszak Jolanta

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy


Wytrążek Mariola

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności


Dzido Kazimierz

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz Dobrostanu


Mamińska Alicja

Inspektor Weterynaryjny ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt


Podgórska Katarzyna

Inspektor ds. pasz i ubocznych produktów żywienia zwierząt


Rakoczy Joanna

Główny księgowy


Kuźbik Anna

Referent księgowy


Melkowska Magdalena

Referent administracyjny


Moszczyńska Ewa

Radca prawny


Rasztęborski Andrzej

Konserwator


Cichocka Jadwiga

Sprzątaczka